Συναγερμός μόνο …

…άτοκα
…χωρίς προκαταβολή

Απομακρυσμένος Έλεγχος

Αναλάβετε δράση με την έξυπνη εφαρμογή στο Smartphone και κερδίστε το ιστορικό του συναγερμού σας κάθε μήνα στο κινητό σας. Απλά smartlink !

Επαγγελματικό Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Ένα ασύρματο σύστημα συναγερμού που δημιουργήθηκε μόνο για χώρους που απαιτούν ύψιστη ασφάλεια και πλήρη επαγγελματική εγκατάσταση του συστήματος

Πλήρης Έλεγχος του Συστήματος

Δυνατότητα προβολής κατάστασης όλων των περιφερειακών συσκευών

Συναγερμός για την επιχείρηση

Υβριδικός πίνακας συναγερμού  (x1)
Ασύρματο πληκτρολόγιο BLTE e-ink (x1)
Ασύρματο Ραντάρ (x1)
Εξωτερική σειρήνα (x1)
Εσωτερική σειρήνα (x1)
Μπαταρίες συστήματος (x4)
Μαγνητική επαφή (x1)

Συναγερμός για την οικία

Υβριδικός πίνακας συναγερμού  (x1)
Ασύρματο πληκτρολόγιο BLTE e-ink (x1)
Ασύρματο Ραντάρ (x1)
Εξωτερική σειρήνα (x1)
Εσωτερική σειρήνα (x1)
Μπαταρίες συστήματος (x4)
Μαγνητική επαφή (x1)

Ολοκληρωμένο υβριδικό σύστημα συναγερμού:

  • Υβριδικός πίνακας συναγερμού  (x1)
  • Ασύρματο πληκτρολόγιο BLTE e-ink (x1)
  • Ασύρματο Ραντάρ (x1)
  • Εξωτερική σειρήνα (x1)
  • Εσωτερική σειρήνα (x1)
  • Μπαταρίες συστήματος (x4)
  • Μαγνητική επαφή (x1)

RESOLUTION HELIX

A New Way About Safety

IASCOM Chat Live